مقالات و پایان نامه ها

تقسیم بندی حافظه بر چه اساسی صورت میگیرد

حافظه یک تعریف ساده و قابل‌فهم از حافظه برای بیماران، خانواده‌ها و پرستاران، توانایی دریافت، اندوزش و بازیابی اطلاعات است. اگرچه مردم تمایل دارند از حافظه به‌عنوان یک مهارت، عملکرد یا توانایی کلی صحبت کنند، برای مثال می‌گویند: «من یک حافظه قوی دارم یا او یک حافظه دقیق دارد.» انواع مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تفاوت و تشابه سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی

دین و سبک زندگی بنیان الگوهای موجود در سبک زندگی را، همان شالوده فرهنگ و شاخص های آن تشکیل می دهد، زیرا فرهنگ به عنوان مجموعه ای درهم تنیده و رو به تکاملی از ویژگی های خاص زندگی اجتماعی انسان، هم شامل ارزش های مورد توجه اعضای یک جامعه یا مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استرس و انواع آن از منظر روانشناسی

2-1-  استرس 2-1-1-                 تعریف استرس استرس یک مشکل عمومی سلامت است که پیامدهای منفی متعددی برای سلامت مانند اضطراب، افسردگی، مشکلات قلبی و عروقی و خودکشی را به دنبال دارد (شارما و راش، 2014). استرس به عنوان موقعیتی توصیف می‌شود که تعادل حیاتی ارگانیسم مورد تهدید قرار می‌گیرد یا ارگانیسم مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

علل اختلال اضطراب اجتماعی بر اساس دیدگاه های مختلف

علل اختلال اضطراب اجتماعی را با توجه به دیدگاه های مختلف می توان مورد بررسی قرار داد 2-4-1 دیدگاه روان پویشی: در این دیدگاه علت اختلالات اضطرابی به تعرض های درونی و تکانه های ناخوآگاه نسبت داده می شود (آزاد، 1390). در سال 1905، فروید عناصر اصلی نظریه هراس را مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی: پیشرفت تحصیلی، یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش و آموزش عالی است و می­توان از آنبه­عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش و آموزش عالی یاد کرد. ربر(1985) و لادین (1967)، پیشرفت تحصیلی را جلوه­ای از جایگاه تحصیلی دانش­آموز می­دانند، این جلوه ممکن است بیانگر نمره­ای مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پرخاشگری و مبانی نظری آن

پرخاشگری:         اگر چه تعریف واحدی از پرخاشگری در دست نیست ، اما در مورد این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که پرخاشگری به افراد آسیب می رساند. در ابتدا پژوهشگران بر بعد جسمانی پرخاشگری در کودکان تأکید داشتند، اما به تدریج بر ابعاد دیگر آن متمرکز شدند(کوی و داج، مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نظریه های طلاق

2-2-1-   نظریه های طلاق طلاق از جمله پدیده‌های اجتماعی است که از دیدگاه نظری واحدی قابل بررسی و تبیین نیست. در زمینه طلاق نظریه‌های زیادی ارائه شده است. از جمله نظریه‌هایی که در این پژوهش در مورد طلاق ارائه شده است، نظریه همسان همسری، نظریه طرحواره ها، نظریه مبادله، نظريه مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

الگوهای ارتباطی خانواده و بخشش

تحقیقات  داخلی و خارجی تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه بساک نژاد و همکاران1391) طی پژوهش با عنوان ” الگوی علی رابطه بین سبکهای مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بر روی 351 نفر( 208 دختر و 143 پسر) به روش مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی

– بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی سرطان  بیماری مزمنی است که با اختصاص 21 درصد مرگ و میرها به خود،  دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شود.  در کشورهای در حال توسعه نیز سرطان سرطان چهارمین علت مرگ و میر است.  در ایران بنابر آمار مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خودمختاری و انگیزش درونی در علم روانشناسی

خودمختاری و انگیزش درونی به بیان دسی و ریان در سال1971، آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد که پاداش‌های پولی انگیزش درونی افراد را تضعیف می‌کند، یعنی به سطح رفتار قبل از پاداش که زیر خط پایه بود، منجر می‌شود. این آزمایش‌ها از این دیدگاه حمایت می‌کند که درک درست انگیزه انسان، مرور بیشتر

By 92, ago