مقالات و پایان نامه ها

تقسیم بندی حافظه بر چه اساسی صورت میگیرد

حافظه یک تعریف ساده و قابل‌فهم از حافظه برای بیماران، خانواده‌ها و پرستاران، توانایی دریافت، اندوزش و بازیابی اطلاعات است. اگرچه مردم تمایل دارند از حافظه به‌عنوان یک مهارت، عملکرد یا توانایی کلی صحبت کنند، برای مثال می‌گویند: «من یک مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تفاوت و تشابه سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی

دین و سبک زندگی بنیان الگوهای موجود در سبک زندگی را، همان شالوده فرهنگ و شاخص های آن تشکیل می دهد، زیرا فرهنگ به عنوان مجموعه ای درهم تنیده و رو به تکاملی از ویژگی های خاص زندگی اجتماعی انسان، مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استرس و انواع آن از منظر روانشناسی

2-1-  استرس 2-1-1-                 تعریف استرس استرس یک مشکل عمومی سلامت است که پیامدهای منفی متعددی برای سلامت مانند اضطراب، افسردگی، مشکلات قلبی و عروقی و خودکشی را به دنبال دارد (شارما و راش، 2014). استرس به عنوان موقعیتی توصیف می‌شود مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

علل اختلال اضطراب اجتماعی بر اساس دیدگاه های مختلف

علل اختلال اضطراب اجتماعی را با توجه به دیدگاه های مختلف می توان مورد بررسی قرار داد 2-4-1 دیدگاه روان پویشی: در این دیدگاه علت اختلالات اضطرابی به تعرض های درونی و تکانه های ناخوآگاه نسبت داده می شود (آزاد، مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی: پیشرفت تحصیلی، یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش و آموزش عالی است و می­توان از آنبه­عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش و آموزش عالی یاد کرد. ربر(1985) و لادین (1967)، پیشرفت تحصیلی را جلوه­ای از مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پرخاشگری و مبانی نظری آن

پرخاشگری:         اگر چه تعریف واحدی از پرخاشگری در دست نیست ، اما در مورد این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که پرخاشگری به افراد آسیب می رساند. در ابتدا پژوهشگران بر بعد جسمانی پرخاشگری در کودکان تأکید داشتند، اما مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نظریه های طلاق

2-2-1-   نظریه های طلاق طلاق از جمله پدیده‌های اجتماعی است که از دیدگاه نظری واحدی قابل بررسی و تبیین نیست. در زمینه طلاق نظریه‌های زیادی ارائه شده است. از جمله نظریه‌هایی که در این پژوهش در مورد طلاق ارائه شده مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

الگوهای ارتباطی خانواده و بخشش

تحقیقات  داخلی و خارجی تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه بساک نژاد و همکاران1391) طی پژوهش با عنوان ” الگوی علی رابطه بین سبکهای مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بر مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی

– بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی سرطان  بیماری مزمنی است که با اختصاص 21 درصد مرگ و میرها به خود،  دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شود.  در کشورهای در حال توسعه نیز سرطان سرطان مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خودمختاری و انگیزش درونی در علم روانشناسی

خودمختاری و انگیزش درونی به بیان دسی و ریان در سال1971، آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد که پاداش‌های پولی انگیزش درونی افراد را تضعیف می‌کند، یعنی به سطح رفتار قبل از پاداش که زیر خط پایه بود، منجر می‌شود. این آزمایش‌ها مرور بیشتر

By 92, ago