عناصر عمده  و مشترک نظریه‌های تاب‌آوری خانواده در بحران

1ـ پیوستگی:  همدلی و موافقت بین اعضای خانواده عامل مهمی در ارتقای تاب اوری کل سیستم خانواده و تک تک اعضای خانواده می باشد( گریف و مریو، 2006). دوتا از مهمترین منابع قابل توجه خانواده دربرابر آسیب که توسط بسیاری از پژوهشگران مورد تاکید قرار گرفته است، انعطاف پذیری
و پیوستگی، یا پیوند اتحادی است که در خانواده وجود دارد. پیوستگی خانوادهبه­عنوان یک منبع مقاومت درنظر گرفته می­شود که بر کیفیت زندگی خانوادگی تاثیر دارد و خانواده را در برابر اثرات نامطلوب استرس و بحران محافظت می­کند (آندرسون، 1998؛ به نقل از گریف و مریو، 2006). آنتونسکی و سورانی (1988) دریافتند که خانواده هایی که احساس بهم پیوستگی بالایی دارند بعد از یک دوره بحرانی راحت تر با شرایط منطبق می­شوند و اوضاع را بهتر سازماندهی مجدد می­کنند که منجر
به ارتقای تاب‌اوری افراد می­شود(گریف و مریو، 2006).

2ـ سرسختی خانواده: سرسختی خانواده به نیرومندی درونی و مقاومت خانواده اشاره دارد
و با احساس کنترل بر روی نتایج رویدادهای زندگی، درک چالشها به­عنوان عامل رشد دهنده و جهت گیری فعال در انطباق با شرایط سخت مشخص می­شود. خانواده هایی که سرسختی بالایی دارند باور دارند که بحرانها قابل کنترل هستند و چنین خانواده هایی مطمئن هستند که قادر خواهند بود بعد از رویداد آسیب زا به سطوح بالایی از سازگاری دست یابند. محققان دریافته اند که خانواده های سرسخت با بحرانها بهتر سازگار می­شوند و بعد از یک بحران مثل طلاق به همان سطح سازماندهی گذشته یا حتی بالاتر از آن می­رسند (شاین، چوی، کیم و کیم، 2009).

3ـ مهارتهای حل مسئله و مقابله: در مدل تاب‌آوری خانواده مهارت‌های مقابله‌ای و حل مسئله به تلاشهای رفتاری و شناختی خاص شخص اشاره دارد که استرسهای وارده بر سیستم خانواده را کاهش می­دهد یا آن را مدیریت می­کند ( گریف و مریو،2006).

4ـ ارتباطات خانوادگی: مدل تاب اوری خانواده، ارتباطات خانوادگی را به­عنوان فرایند مهمی
می­بیند که احساس پیوستگی خانواده را به­وجود می­آورد و اعضای خانواده را قادر می­سازد راهبردهای مقابله ای را به­کار گیرند و تعادل خود را باز یابند. سبک ارتباطی باز، فرایند تصمیم گیری موثر و سازگاری خانواده را تسهیل می­کند؛ اما سبک ارتباطی مشکل زا با پیوستگی خانواده، انتقال و انطباق تداخل ایجاد می­کند. روابط والد و کودک پیش بینی کننده مهمی درسازگاری کودک بعد از رویدادهای آسیب رسان می­باشد ( لی و چوی، 2007).

5ـ عقاید خانواده: اینکه خانواده موقعیتهای استرس زایی را که با آن مواجه شده است را چگونه ارزیابی کند، توانایی آن را برای انطباق با شرایط تعیین می­کند. عقاید خانواده در بافت اجتماعی
و فرهنگی شکل می­گیرد. خانواده ای چالش بوجود آمده را فرصتی برای رشد درنظر بگیرد
به­مراتب راحت تر با شرایط کنار خواهد امد ( شاین و دیگران، 2009).

6ـ عوامل خانوادگی: درسطح خانواده، تعیین کننده های تاب اوری شامل کیفیت رابطه
والد-کودک، تحصیلات و شرایط ازدواج والدین می­باشد (کروم و پروکتر، 2005).  دلبستگی ایمن
به مادر، ثبات خانواده از نظر اقتصادی و روانی ، مهارتهای فرزندپروری مناسب ، عدم افسردگی مادر
یا سوءمصرف مواد با مشکلات رفتاری کمتر و بهزیستی روانی بیشتر در کودکان آسیب دیده همراه است .

گاردین (1993) معتقد است خانواده ای که از انسجام بالایی برخوردار است و به اعضای خود عزت نفس میدهد، پیش بین تاب اوری بالا در اعضای خانواده است( مریو و گریف، 2003). همکاری والدین( وایت ساید ، 2002)، سازگاری و بهداشت روانی والدین( کلی ، 2000) و شرایط مالی با ثبات ( آماتو ، 2000) باعث افزایش سازگاری کودک در شرایط بحرانی میشود. گوردن رز و دیگران(2000) حمایت هیجانی بین اعضای خانواده ، شرکت و همکاری همه اعضای خانواده در وظایف خانه، مرزها و قوانین مشخص و تماس مداوم با دیگر اعضای خانواده و دوستان را بعنوان عوامل سهیم در تاب آوری خانواده می دانند(گریف و مریو، 2003).

اعضای خانواده هسته ای و خانواده گسترده نیز نقش مهمی در افزایش یا کاهش تاب اوری شخص بازی میکنند ( توماس ، 2011). اکثر افراد، اعضای خانواده را یک دیوار دفاعی برابر استرس و آسیب می دانند. البته اگرچه حضور خویشاوندان در خانواده ( مثلا پدربزرگ و مادربزرگ) میتواند حمایت بیشتری برای کودکان فراهم کند، بسیاری از انها موجب افزایش تعارضات و مشکلات بین فردی
می شوند(سیه و شک، 2008) .

7ـ عوامل معنوی: والش (1998)براهمیت معنایابی خانواده در بحران تاکید دارد. او به نقشی که اعتقاد مذهبی خانواده دارد اشاره میکند و براهمیت وجود معنویت، عقاید، امید، ابتکارعمل، پشتکار، شوخ طبعی درخانواده در عبور از بحران تاکید میکند( توماس، 2011).

 

 

. Flexibilit

. Cohesion

. Shin, S.H.

. Choi,H.

. Kim, M.J.

. Kim, Y.H.

. Lee, J.Y.

. Croom, S

. Procter, S.

. Gardian, D.

. Whiteside, F.

. Thomas, D.A.