ما یک گروه دوچرخه سواری خیلی خودمونی هستیم که دوست داریم فرهنگ دوچرخه سواری در شهرمان گسترش پیدا کند
شرکت کردن عموم دوچرخه سواران در برنامه های ما کاملا آزاد است

تیم دوچرخه سواری توسکا

اعلام برنامه های تیم دوچرخه سواری توسکا
راه های ارتباط :
لینک گروه تلگرامی تیم دوچرخه سواری توسکا:
https://t.me/joinchat/A1WrZEIepOLsePaTbQ